ERIMSA LANZA A súa CAMPAÑA “A miña SEGURIDADE, TAMÉN A túa RESPONSABILIDADE” PARA REFORZAR O seu COMPROMISO CO OBXECTIVO DE 0 ACCIDENTES

A compañía, que suma máis de tres décadas de minería sostible, lanza unha campaña de comunicación para implicar ao seu equipo humano na creación dunha contorna de traballo máis seguro

Ao longo dos seus máis de trinta anos de historia,  Erimsa sempre estivo comprometida co desenvolvemento dunha minería sostible, sendo a seguridade e a saúde do seu traballadores un dos seus piares fundamentais.  A compañía traballa cunha “filosofía de cero accidentes”, o que significa que todos os incidentes no ámbito laboral pódense previr. Consciente de que as melloras non teñen límites, inviste continuamente na formación dos seus empregados, na elaboración de procedementos de traballo e na mellora das súas instalacións para garantir que todos os que, dun modo ou outro, forman parte da empresa finalizan cada día a súa xornada laboral sen incidentes.

O seu traballo preventivo baséase na identificación de riscos laborais, avaliación e eliminación, así como na formación, o compromiso e a comunicación entre todos os membros da compañía. Estas medidas permitiron períodos de máis de 6.000 días consecutivos sen accidentes nalgunha das súas plantas.

Erimsa é consciente de que as organizacións con capacidade para traballar en equipo, de forma que todos preocúpense pola seguridade e a saúde dos seus compañeiros, poden alcanzar o seu obxectivo de cero accidentes. No marco deste compromiso coa seguridade adquirido polos traballadores, a empresa lanza a campaña “A miña seguridade, tamén a túa responsabilidade”, na que,  a través de exemplos cotiáns, anima aos seus empregados a que coiden dos seus compañeiros, intercámbiense consellos e advirtan acerca dos posibles riscos ou accións inseguras detectadas, sempre dentro dun marco de confianza e respecto.“Para todos os que formamos parte de  Erimsa a seguridade e a saúde é a nosa prioridade. Non é aceptable a fabricación dun produto á conta de vidas humanas ou a unha deterioración da saúde. Temos moi  interiorizada a importancia de evitar situacións que poidan supoñer un risco. Os protocolos establecidos son moi estritos, e están moi marcados. Grazas a isto conseguimos manter baixo control os accidentes desde hai moitos anos. Con todo, somos conscientes de que, se queremos ter éxito, é esencial que todos velemos pola seguridade dos nosos compañeiros”, explica o director xeral, José Antonio Valencia.

Para lograr sensibilizar a todos os profesionais relacionados coa súa actividade, no desenvolvemento da campaña  Erimsa utiliza como ferramentas gráficas carteis e adhesivos con imaxes de situacións reais, onde son os propios traballadores os que se avisan dalgún risco detectado e felicítanse por previr un posible incidente. Os carteis acompáñanse de textos breves, sinxelos e contundentes, onde se pide aos compañeiros que velen “pola nosa seguridade xa que a nosa familia espéranos ao finalizar a xornada laboral”.

“A campaña está a ter moi boa acollida. É unha acción máis para continuar avanzando no gran reto que nos seguimos expondo a nivel global: 0 accidentes. Confiamos en que cale a mensaxe e que a prevención se oriente tamén  horizontalmente, entre compañeiros”, sostén José Antonio Valencia.

Erimsa asume como parte da súa responsabilidade empresarial e social proporcionar unha contorna óptima de benestar, seguridade e saúde laboral no desenvolvemento dos diferentes labores que engloba a súa actividade: escavación, extracción,  cribado, carga e transporte, entre outras. Desde 1980, extrae cuarzo de forma sostible nas comunidades autónomas de Galicia e Castela e León. Dispón de catro centros nas provincias da Coruña (Frades), Lugo (Begonte), Pontevedra (Castelo) e Salamanca (Bóveda do  RíoAlmar), nos que trata o cuarzo antes da súa exportación a Noruega e Islandia a través dos portos da Coruña e Avilés. É a 2ª compañía con maior volume de exportacións a granel do porto coruñés e está situada tamén no segundo lugar en canto ao nivel de produción de áridos.Arigal elixe a Alberto Novoa como novo presidente

•    Substitúe a José Lista, presidente desde 2017, e novo vicepresidente segundo.
•    A Asemblea Xeral Extraordinaria decidiu unha renovación parcial da súa directiva.


A Asociación Galega de Áridos (Arigal), reunida de maneira virtual en Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada o 1 de decembro, decidiu unha renovación da súa directiva que, reunida posteriormente en Xunta Directiva Extraordinaria, nomeou a Alberto Novoa como novo presidente.

O novo presidente terá na súa directiva a Andrés Lago como vicepresidente primeiro e a José Lista, que pasa a ser vicepresidente segundo. A renovación da xunta directiva complétase coa entrada de Alberto Martín Calvarro, César Lorente y Fernando Mallo, como novos vogais.

Alberto Novoa Rodríguez, que representa a Graveras Castro, conta cunha dilatada experiencia no exercicio da abogacía durante máis de 20 años e no asesoramento e xestión de sociedades mineiras de áridos na provincia de Ourense, sendo a súa empresa, membro fundador da asociación que agora preside.   

O novo presidente explicou na Xunta Directiva que accede ao cargo, “cunha enorme ilusión por levar ao sector do árido de Galicia onde merece, por loitar pola defensa dos seus intereses e por axilizar os trámites na administración mineira”. Novoa expresou o seu agradecemento ao presidente sainte pola súa implicación en Arigal. José Lista, foi presidente de Arigal entre 2011 y 2014, e entre 2017 e 2020.

Composición da directiva de Arigal: 

Alberto Novoa Rodríguez Presidente    Graveras Castro, SL
Andres Lago  Herrero  Vicepresidente 1º Prebetong Áridos, SA
José Lista Tasende  Vicepresidente 2º  Lista Granit, SA
Roberto Almuiña Díaz   Secretario Cuarzos  Industriales, SA
José Antonio Valencia   González Tesoreiro    Erimsa
Alberto Martín Calvarro  Vogal  General de  Hormigones, SA
César Lorente Fuentes Vogal  Francisco Gómez y Cía, SL
Fernando Mallo Fernández Vogal  Actividades  Mineras La  Xinde, SL
Marcos A.Vázquez Zas  Vogal  Canarga, SL
Uxío  Batán  Amorín     Vogal  Canteras del Arenal, SL
Juan  Luis Cano  Dequit Vogal  Excansa


O evento foi clausurado pola nova Directora Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais da Vicepresidencia 2ª e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, Dona Paula Uría Traba. Na súa intervención salientou a necesidade de seguir impulsando unha minería autoctona e sostible, trasladando a vontade da Xunta  de seguir traballando para a recuperación do sector cunha tramitación máis áxil e coordinada.Tras un ano 2019 coas vendas de áridos á alza, as empresas produtoras enfróntanse ao COVID-19

•    Galicia incrementou un 6.6%  as vendas deste recurso, que é o segundo máis consumido do mundo tras a auga
•    O sector demanda o mantemento das infraestruturas, para facer fronte á crise da  Covid e avanza cara á economía circular e a excelencia ambiental


A Asociación  Galega de Áridos ( ARIGAL) presentou as cifras de actividade do sector alcanzadas en 2019 durante a súa Asemblea Ordinaria celebrada de maneira telemática esta mañá.


Durante o ano pasado producíronse un total de 10,24 millóns de toneladas de áridos nas canteiras galegas -0.6 millóns máis que en 2018-, o que supuxo un valor de 3,2 millóns de euros.


A senda de recuperación da actividade no sector, que o ano pasado obtivo resultados positivos, a pesar de estar aínda moi lonxe das cifras do resto dos países europeos, truncouse este ano por mor da  COVID-19. Así, durante a asemblea, José Lista, presidente da asociación, explicou que un dos indicadores da prosperidade do sector é o consumo de áridos por habitante: en Galicia cada cidadán consumiu durante 2019 3,79 toneladas de áridos, case 1 tonelada por encima da media española, pero moi por baixo do consumo en Europa, que se sitúa en 5,96 toneladas por habitante.


Ante un 2020 que se presenta con moitas incertezas, Lista destacou a importancia do investimento e mantemento en obra pública, que nos últimos 7 anos non superou o 1% do PIB nacional, tanto para o sector como para a reconstrución económica e social. Os áridos son a esencia de toda construción: estradas, hospitais, portos, ferrocarril... mesmo bases para os aeroxeradores eólicos. Sendo o segundo recurso máis consumido do mundo, a súa produción é un indicativo do desenvolvemento dun país.


Alemaña, Bélxica, Holanda e Francia: destino dos áridos galegos


A situación da construción e a obra pública durante os últimos anos abriu camiño á exploración de novos mercados. Desde 2016,  Arigal realiza accións de internacionalización con axuda de organismos como o Igape.


Grazas a estes esforzos, o ano pasado, as empresas asociadas de  Arigal exportaron 150.000 toneladas de áridos a países como Francia, Bélxica, Holanda e Alemaña a través dos portos galegos, mantendo a senda exportadora iniciada en 2017.


O sector, comprometido co  medioambiente e a sociedade
O sector dos áridos mostrou durante a súa asemblea anual o seu compromiso coa economía circular a través da produción de áridas reciclaxes e a integración no sector da xestión da reciclaxe de Residuos de Construción e Demolición (RCDs).


Os produtores galegos de áridos tomaron a iniciativa de unirse á economía verde para o que están a dar os primeiros pasos para a obtención da Declaración Ambiental de Produto para os áridos que producen,  e a este fin D. César Luaces, director da Federación de  Aridos, interveu na Asemblea para explicar o proceso que se iniciará de inmediato e que vai permitir garantir a sustentabilidade na produción para colocar os áridos galegos nunha posición máis favorable na compra pública verde dentro de Europa.

A industria dos áridos contribúe ao desenvolvemento económico e á dinamización do ámbito rural galego. En Galicia existen 71 canteiras de áridos situadas esta contorna, unha industria que achega 800 empregos directos e case 2.800 indirectos, moitos deles habitantes das localidades onde se asintan as explotacións.


Arigal fomenta a seguridade e a saúde destes empregados, mediante iniciativas como o proxecto  DESA, cuxo obxectivo é converter os centros extractivos en espazos  cardioprotegidos coa instalación de 40 desfibriladores.

 

ESTUDO DO IMPACTO DEL COVID-19 NO SECTOR DOS ÁRIDOS - 4ª Enquisa de diagnose

Informe de resultados cuarta da enquisa de evolución do sector dos áridos, a nivel nacional, e a nivel autonómico, que recolle as opinións de 147 empresas, sobre a situación entre o 27 de maio e o 23 de xuño.
 
Os principais resultados son os seguintes: Algo menos representativa que as anteriores (147 respostas, 14 delas de Galicia)
 
 
 
 
A. Saúde: Prosegue a redución da incidencia do COVID-19, no sector
 • A incidencia da COVID-19 entre traballadores segue sendo baixa. (Galicia, cero casos)
 • Pasouse do 8,97% de empresas con algún traballador infectado na primeira enquisa, ao 1,28%, dato lixeiramente superior ao anterior. E pasouse de 0,52% empresas con casos de contaxio entre traballadores naquela enquisa, a 0% no último cuestionario.
 • A porcentaxe das empresas onde os traballadores de risco (segundo o Ministerio de Sanidade) están a poder acudir ao posto de traballo por decisións do Servizo de Prevención, atópase estancado na contorna do 80%.

B. Caída da actividade: lenta melloría, pero con perspectivas negativas

 • A curva de distribución de empresas divídese nun groso cuxa actividade se achega ao 70%-80% de actividade media declarada, (Galicia: 73,29%), mentres que un 12% está por baixo do 20% de actividade.
 • A caída de actividade media é do -28,98%, nas últimas semanas.
 • É preocupante observar que máis de dous meses despois da suspensión de actividades, a actividade dista moito de recuperarse.
 • Espérase que a facturación se reduza un -24,1% de media, (Galicia: -33,46%) cunha progresiva melloría de expectativas case 7 pp, respecto ao período anterior. A caída de vendas para o ano será do -27,9%. A perspectiva mellorou, novamente, case 7 pp.
 • Aínda que a porcentaxe de empresas que estiman que a súa facturación reducirase en 2020 é moi alto, do 91,1%, produciuse unha melloría da opinión de 5 pp, lográndose o mellor dato da serie


C. O nivel de novas ofertas segue moi baixo (4,61/10), pero prosegue a súa lenta melloría, estando no -48,8% por baixo do normal, o que sigo augurando un parón diferido da actividade, se non se adoptan medidas dinamizadoras da construción. A situación require dunha drástica mellora.

D. Viabilidade das empresas: a opinión é algo máis optimista, aínda que negativa

 • A estratexia comercial, os cocientes de liquidez e tesourería e os impagados son as áreas máis afectadas. O cumprimento de contratos é a área con problemas considerados como menos relevantes.
 • En media, as empresas consideran que os seus problemas seguen diminuíndo en importancia, apuntando a unha progresiva (pero lenta) normalización da actividade. Destacan a incerteza, o desabastecemento de EPIs, a paralización de obras e a perda de cualificación crediticia de clientes, como principais problemas.
 • No 43,0% dos casos, as empresas consideran que o persoal diminuirá. (Galicia: 35,71%). Por primeira vez, en catro enquisas, case o 4% das empresas considera que o seu persoal poderá crecer.
 • No 55,7% dos casos, as empresas non ven comprometida a súa viabilidade. O 5,1% si e o 39,2% non o sabe. A opinión é lixeiramente máis optimista e o % de empresas que vían comprometida a súa viabilidade reduciuse á metade.
 • O 78,5% non considera que deba recorrer ao concurso de acredores, o 21,5% non o sabe e o 0% considera que deberá facelo. A porcentaxe de empresas que non o ven claro é aínda moi alto, de case o 20%.
 • O 31% das empresas declara recorrer ao ERTE, repartíndose estas a o 50% entre os de causas económicas e os de forza maior. O 62,2% non recorreu a eles nin o ten previsto. (Galicia: 78,57%)
 • O 39,2% das empresas declara recorrer a créditos ICO, pero mentres que o 87% das que o solicitaron puidérono obter, o 13% víronse rexeitadas. O 60,8% non recorreu a eles. (Galicia: 57,14%)

 

          Descarga o informe

 

 

O Goberno aproba a Estratexia Española de Economía Circular para reducir a xeración de residuos e mellorar a eficiencia no uso de recursos

A Estratexia, denominada “España Circular 2030”, marca obxectivos para esta década que permitirán reducir nun 30% o consumo nacional de materiais e recortar un 15% a xeración de residuos respecto a 2010

O Consello de Ministros deu luz verde este 2 de Xuño á Estratexia Española de Economía Circular ( EEEC) ―”España Circular 2030”―, que senta as bases para superar a economía lineal e impulsar un novo modelo de produción e consumo no que o valor de produtos, materiais e recursos mantéñanse na economía durante o maior tempo posible; no que se minimice a xeración de residuos e aprovéitense ao máximo aqueles cuxa xeración non se puido evitar.

A súa execución materializarase a través de sucesivos plans de acción  trienales, que recollerán as medidas concretas a desenvolver pola Administración Xeral do Estado para implementar actuacións en economía circular en España. O primeiro deles será presentado a finais de 2020 e abarcará o período 2021-2023.

Implicacións ao sector dos áridos

Aínda que a Estratexia de Economía Circular está dotada dun carácter transversal, identifica seis sectores prioritarios: construción, agroalimentario, pesqueiro e forestal, industrial, bens de consumo, turismo e sector téxtil e confección. En particular, é fundamental aproveitar as oportunidades que ofrece a economía circular para desenvolver unha industria española centrada na reciclaxe.

A importancia do sector mineiro queda reflectida na análise da gran dependencia europea de materias primas como a auga, os metais ou os minerais e a súa volatilidade, polo que se propón a recuperación dos residuos e procesos de produción máis eficientes.

Os residuos de construción e demolición constitúen así mesmo una das áreas prioritarias a nivel europeo, estimándose que xeran entre un 25 % e un 30 % dos residuos da Unión, cun amplo potencial de mellora a través de técnicas de reciclaxe, que actualmente oscila entre o 10 % e o 90 % segundo os Estados da Unión, sendo o seu maior problema que os materiais valiosos non sempre se identifican, recollen por separado e  valorizan adecuadamente.

Destacan as seguintes liñas de actuación con relevancia para o sector:

 •     Exponse novas oportunidades para o financiamento de proxectos que fomenten o tránsito cara á economía circular e a  bioeconomía. Neste sentido e no ámbito dos residuos, poderán ser obxecto de financiamento actividades vinculadas á prevención, preparación para a reutilización e a reciclaxe.
 •     Para facilitar o cambio necesario cara á economía circular son fundamentais as ferramentas que faciliten o que os consumidores conten coa necesaria información á hora da toma de decisións de compra. A transparencia é clave para iso, e os sistemas de certificación voluntarios,  ecoetiquetas, as declaracións ambientais de produto, ou a Análise de Ciclo de Vida ( ACV), son bos exemplos diso.
 •     A contratación pública representa unha parte importante do consumo, polos volumes de gasto das distintas administracións públicas dentro do mercado, polo que se considera unha ferramenta clave para a transición cara a unha economía circular. Por iso, débense fomentar accións para implementar a Contratación Pública Verde, establecendo medidas ou elaborando criterios para ser utilizados polos distintos órganos de contratación.
 •     Traballar en prol de mellorar a eficiencia do uso da auga nos ciclos produtivos para reducir a súa demanda mediante os instrumentos da política da auga, como a planificación hidrolóxica e a xestión sostible dos recursos hídricos, pero tamén a través dos instrumentos propios dunha economía circular.
 •     Materias primas secundarias: o uso de materias primas secundarias permitirá facer un uso máis sostible dos recursos naturais, así como crear confianza nos consumidores cara a formas de consumo responsables.

  A  EEEC recolle tamén un conxunto de indicadores para avaliar o seu grao de implantación, que se corresponden cos adoptados a nivel europeo, dado que vai ser o marco co que se pode comparar o noso avance con respecto ao resto de Estados membros, ao que se engade a contribución do sector residuos á redución de emisións de gases de efecto invernadoiro.

 

 Podes descargar a Estrategia Española de Economía Circular aquí 

 

 

 

 

Páxina 1 de 9

SOBRE ARIGAL

A Asociación Galega de Áridos (Arigal) é unha organización empresarial galega integrada por máis de 73 empresas que desevolven a súa actividade nas distintas áreas do sector dos áridos: industria, fabricación, tratamento e distribución. En total, as firmas asociadas operan en 75 centros de actividade e xeran arredor de 3.600 postos de traballo, entre empregos directos e indirectos. No exercicio de 2019 os asociados de Arigal sumaron unha cifra de negocio conxunta de 51,2 millóns de euros.

 

Boletín informativo

Súmate aos centos de persoas que reciben o noso boletín informativo Arigal Novas enviándonos un correo electrónico coa túa solicitude ao seguinte enderezo: info@arigal.gal