OS MINEIROS DE TOURO - O PINO INTÉGRANSE NA PLATAFORMA POLA FORMACIÓN PROFESIONAL PROMOVIDA POR ARIGAL

O pasado 2 de xuño a Asociación Galega de Áridos reuniuse coa Asociación de Traballadores Mineiros Touro - O Pino para asinar un convenio para a integración da Asoc. Mineiros Touro na plataforma pola formación profesional no eido mineiro que promove Arigal.

A Asociación de Traballadores Mineiros Touro - O Pino traballa fundamentalmente para promover a industria na súa comarca, na que a mineira ten unha fundada base territorial, contribuíndo ó desenrolo económico e social sostible, defendendo o traballo no sector mineiro e primando a sustentabilidade e compatibilidade sociolóxica e medioambiental da minería con outros sectores primarios da economía da zona, e de Galicia no seu conxunto, baixo un marco nacional e internacional.

Ante o declive demográfico do rural galego ámbalas entidades poñen de manifesto a necesidade de promover un desenrolo económico, baseado na explotación de tódolos recursos naturais agrícolas, gandeiros, forestais e do subsolo e complementado pola creación de industrias que engadan valor económico aos nosos recursos.

Este desenrolo ten que facerse seguindo estrictos criterios de sustentabilidade medioambiental, social e económicos, de xeito que sirva para crear postos de traballo estables e asentar poboación nos concellos de Touro e O Pino e en todo o rural galego.

Pero para que este desenrolo sexa posible, un pilar fundamental é a formación profesional dos traballadores; e por elo, Arigal está promovendo unha plataforma para impulsar a implantación en Galicia do ciclo de sondeos e operacións mineiras en réxime de formación profesional dual.

A plataforma conta co apoio das mais importantes empresas de áridos de Galicia así como compañías de sondeos, excavacións, constructoras e operadoras portuarias, ás que agora se une a Asociación de Mineiros de Touro – O Pino.  

ERIMSA POTENCIA A INNOVACIÓN DO SECTOR MINEIRO COA LIÑA DE AREAS SILÍCEAS Q- SAND PARA MÚLTIPLES APLICACIÓNS

A compañía satisfai a demanda da industria química e da construción, entre outros sectores, cunha liña de produtos que se caracteriza pola súa versatilidade e elevada calidade

Erimsa, que avoga por unha minería moderna e sostible, continúa apostando pola innovación para dar un novo impulso a un sector xerador de riqueza, fundamental para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia e de todo o territorio nacional. A compañía ampliou a súa gama de areas  silíceas con  Q- Sand, que ten múltiples aplicacións e está especialmente enfocada á fabricación de morteiros e pinturas,  abrasivos,  fundición e  ferroaleaciones, entre outros.

A empresa comercializou en 2020 máis de 25.000 toneladas de areas especiais, esenciais para a construción de infraestruturas básicas, como vivendas, estradas ou hospitais. Os áridos son a segunda materia prima máis utilizada despois da auga. A previsión do mercado é un incremento potencial da demanda por parte de diferentes sectores.

A versatilidade da gama  Q- Sand fai que o seu uso sexa tamén de gran eficacia en pavimentos especiais, superficies deportivas, tanto de céspede natural como artificial e xardinería,  abrasivos industriais, prefabricados…  Tamén se emprega para mellorar o funcionamento dos  filtros e sistemas de depuración.

 Erimsa utiliza procesos innovadores para asegurar a sustentabilidade económica e ambiental na produción destes materiais, para o que emprega como materia primeira cuarzo seleccionado, libre de materia orgánica e  impurezas, fornecendo unha area de elevada calidade, totalmente seca, garantindo continuidade e estabilidade nas condicións físicas e químicas dos produtos. Así mesmo, os cortes  granulométricos son moi precisos, mesmo por baixo de 1 mm.

A empresa aposta por outorgar valor engadido coa práctica da súa actividade empresarial.   Q- Sand é o resultado do seu empeño por avanzar no desenvolvemento de produtos que contribúan á modernización do catálogo de produtos da empresa e que acheguen solucións a outros sectores.

Esta liña de areas  silíceas únese ao primeiro lanzamento levado a cabo por  Erimsa. Despois de anos de estudos, en 2015, o departamento de I+D+i desenvolveu as areas  Q- Bed, avaladas por veterinarios para utilizar como camas para vacas. Na actualidade, lidera o mercado con este produto que incide nun mellor benestar animal ao proporcionar maior calidade do repouso ás reses.

A compañía ten no mercado outras gamas de áridos para diferentes aplicacións.  Q-Golf aconséllase para a construción e o mantemento dos campos de golf, e  Q-Play é a liña apropiada para mellorar as superficies das instalacións deportivas.

Erimsa, que conta con catro centros de produción en Galicia e Castela e León, comercializa as areas  Q- Sand desde A Estrada (Pontevedra) a granel ou envasadas en  big- bag. Dispón dun eficiente sistema loxístico para a súa distribución.

ERIMSA LANZA A súa CAMPAÑA “A miña SEGURIDADE, TAMÉN A túa RESPONSABILIDADE” PARA REFORZAR O seu COMPROMISO CO OBXECTIVO DE 0 ACCIDENTES

A compañía, que suma máis de tres décadas de minería sostible, lanza unha campaña de comunicación para implicar ao seu equipo humano na creación dunha contorna de traballo máis seguro

Ao longo dos seus máis de trinta anos de historia,  Erimsa sempre estivo comprometida co desenvolvemento dunha minería sostible, sendo a seguridade e a saúde do seu traballadores un dos seus piares fundamentais.  A compañía traballa cunha “filosofía de cero accidentes”, o que significa que todos os incidentes no ámbito laboral pódense previr. Consciente de que as melloras non teñen límites, inviste continuamente na formación dos seus empregados, na elaboración de procedementos de traballo e na mellora das súas instalacións para garantir que todos os que, dun modo ou outro, forman parte da empresa finalizan cada día a súa xornada laboral sen incidentes.

O seu traballo preventivo baséase na identificación de riscos laborais, avaliación e eliminación, así como na formación, o compromiso e a comunicación entre todos os membros da compañía. Estas medidas permitiron períodos de máis de 6.000 días consecutivos sen accidentes nalgunha das súas plantas.

Erimsa é consciente de que as organizacións con capacidade para traballar en equipo, de forma que todos preocúpense pola seguridade e a saúde dos seus compañeiros, poden alcanzar o seu obxectivo de cero accidentes. No marco deste compromiso coa seguridade adquirido polos traballadores, a empresa lanza a campaña “A miña seguridade, tamén a túa responsabilidade”, na que,  a través de exemplos cotiáns, anima aos seus empregados a que coiden dos seus compañeiros, intercámbiense consellos e advirtan acerca dos posibles riscos ou accións inseguras detectadas, sempre dentro dun marco de confianza e respecto.“Para todos os que formamos parte de  Erimsa a seguridade e a saúde é a nosa prioridade. Non é aceptable a fabricación dun produto á conta de vidas humanas ou a unha deterioración da saúde. Temos moi  interiorizada a importancia de evitar situacións que poidan supoñer un risco. Os protocolos establecidos son moi estritos, e están moi marcados. Grazas a isto conseguimos manter baixo control os accidentes desde hai moitos anos. Con todo, somos conscientes de que, se queremos ter éxito, é esencial que todos velemos pola seguridade dos nosos compañeiros”, explica o director xeral, José Antonio Valencia.

Para lograr sensibilizar a todos os profesionais relacionados coa súa actividade, no desenvolvemento da campaña  Erimsa utiliza como ferramentas gráficas carteis e adhesivos con imaxes de situacións reais, onde son os propios traballadores os que se avisan dalgún risco detectado e felicítanse por previr un posible incidente. Os carteis acompáñanse de textos breves, sinxelos e contundentes, onde se pide aos compañeiros que velen “pola nosa seguridade xa que a nosa familia espéranos ao finalizar a xornada laboral”.

“A campaña está a ter moi boa acollida. É unha acción máis para continuar avanzando no gran reto que nos seguimos expondo a nivel global: 0 accidentes. Confiamos en que cale a mensaxe e que a prevención se oriente tamén  horizontalmente, entre compañeiros”, sostén José Antonio Valencia.

Erimsa asume como parte da súa responsabilidade empresarial e social proporcionar unha contorna óptima de benestar, seguridade e saúde laboral no desenvolvemento dos diferentes labores que engloba a súa actividade: escavación, extracción,  cribado, carga e transporte, entre outras. Desde 1980, extrae cuarzo de forma sostible nas comunidades autónomas de Galicia e Castela e León. Dispón de catro centros nas provincias da Coruña (Frades), Lugo (Begonte), Pontevedra (Castelo) e Salamanca (Bóveda do  RíoAlmar), nos que trata o cuarzo antes da súa exportación a Noruega e Islandia a través dos portos da Coruña e Avilés. É a 2ª compañía con maior volume de exportacións a granel do porto coruñés e está situada tamén no segundo lugar en canto ao nivel de produción de áridos.Arigal elixe a Alberto Novoa como novo presidente

•    Substitúe a José Lista, presidente desde 2017, e novo vicepresidente segundo.
•    A Asemblea Xeral Extraordinaria decidiu unha renovación parcial da súa directiva.


A Asociación Galega de Áridos (Arigal), reunida de maneira virtual en Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada o 1 de decembro, decidiu unha renovación da súa directiva que, reunida posteriormente en Xunta Directiva Extraordinaria, nomeou a Alberto Novoa como novo presidente.

O novo presidente terá na súa directiva a Andrés Lago como vicepresidente primeiro e a José Lista, que pasa a ser vicepresidente segundo. A renovación da xunta directiva complétase coa entrada de Alberto Martín Calvarro, César Lorente y Fernando Mallo, como novos vogais.

Alberto Novoa Rodríguez, que representa a Graveras Castro, conta cunha dilatada experiencia no exercicio da abogacía durante máis de 20 años e no asesoramento e xestión de sociedades mineiras de áridos na provincia de Ourense, sendo a súa empresa, membro fundador da asociación que agora preside.   

O novo presidente explicou na Xunta Directiva que accede ao cargo, “cunha enorme ilusión por levar ao sector do árido de Galicia onde merece, por loitar pola defensa dos seus intereses e por axilizar os trámites na administración mineira”. Novoa expresou o seu agradecemento ao presidente sainte pola súa implicación en Arigal. José Lista, foi presidente de Arigal entre 2011 y 2014, e entre 2017 e 2020.

Composición da directiva de Arigal: 

Alberto Novoa Rodríguez Presidente    Graveras Castro, SL
Andres Lago  Herrero  Vicepresidente 1º Prebetong Áridos, SA
José Lista Tasende  Vicepresidente 2º  Lista Granit, SA
Roberto Almuiña Díaz   Secretario Cuarzos  Industriales, SA
José Antonio Valencia   González Tesoreiro    Erimsa
Alberto Martín Calvarro  Vogal  General de  Hormigones, SA
César Lorente Fuentes Vogal  Francisco Gómez y Cía, SL
Fernando Mallo Fernández Vogal  Actividades  Mineras La  Xinde, SL
Marcos A.Vázquez Zas  Vogal  Canarga, SL
Uxío  Batán  Amorín     Vogal  Canteras del Arenal, SL
Juan  Luis Cano  Dequit Vogal  Excansa


O evento foi clausurado pola nova Directora Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais da Vicepresidencia 2ª e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, Dona Paula Uría Traba. Na súa intervención salientou a necesidade de seguir impulsando unha minería autoctona e sostible, trasladando a vontade da Xunta  de seguir traballando para a recuperación do sector cunha tramitación máis áxil e coordinada.SOBRE ARIGAL

A Asociación Galega de Áridos (Arigal) é unha organización empresarial galega integrada por máis de 74 empresas que desevolven a súa actividade nas distintas áreas do sector dos áridos: industria, fabricación, tratamento e distribución. En total, as firmas asociadas operan en 75 centros de actividade e xeran arredor de 3.600 postos de traballo, entre empregos directos e indirectos. No exercicio de 2019 os asociados de Arigal sumaron unha cifra de negocio conxunta de 51,2 millóns de euros.

 

Boletín informativo

Súmate aos centos de persoas que reciben o noso boletín informativo Arigal Novas enviándonos un correo electrónico coa túa solicitude ao seguinte enderezo: info@arigal.gal