Arigal promove a adopción da estratexia NEPSI de loita contra a silicose

Arigal promove a adopción da estratexia NEPSI de loita contra a silicose

Esta mañá celebrouse na Sala Cinc da Cidade da Cultura unha xornada organizada pola Asociación Galega de Áridos sobre a prevención dos riscos laborais relacionados coa exposición ao pó de sílice cristalina dos traballadores tanto das empresas mineiras como de sectores transformadores como a construción, vidro, cerámica e marmolerías.

Nesta xornada D. César Luaces , presidente do comité de Saúde e Seguridade da Unión Europea de Fabricante de Áridos, explicou as novidades regulamentarias a nivel europeo, entre as que destaca a aprobación que terá lugar mañá no Parlamento Europeo da Directiva pola que se inclúe ao Pó de Sílice Cristalina xenerado no posto de traballo como axente canceríxeno.

A aprobación de esta Directiva, que logo ten que seren trasposta a lexislación española, con leva a necesidade de complementar as medidas preventivas que xa contempla a lexislación vixente en España dende o ano 2012, con novas medidas para limitar todo o tecnicamente posible a exposición dos traballadores ao Pó de Sílice Cristalina.

D. Julio Valle asesor xurídico de ARIGAL, resaltou a necesidade de establecer un procedemento documental explícito que recolla tódalas actuacións da empresa no eido da prevención fronte a exposición ao Pó de Sílice Cristalina Libre.

D. Juan Carlos Pereira de Ibersil, explicou a estratexia europea  NEPSI, firmado por todos los sectores empresariales implicados a nivel europeo e os sindicatos e que contempla una estratexia definida de  avaliación da exposición ao Pó, establecemento de medidas de control e prevención: boas prácticas; formación e información aos traballadores; vixilancia da saúde e información a Comisión Europea.


ARIGAL, que aposta dende hai anos, pola implantación a nivel galego, memso reclamando o apoio da Xunta de Galicia,  presentou a Guía para as empresas titulada “O Pó de Sílice Cristalina”, dirixida a axudar as empresas do seu sector e aos seus traballadores a aplicación efectiva dunha política de prevención avanzada que minimice a exposición ao Pó dos seus traballadores e con elo  os riscos aos que puideran estar expostos.

 

IMAXES DA XORNADA

PRESENTACIÓNS DA XORNADA

Read 1969 times

SOBRE ARIGAL

A Asociación Galega de Áridos (Arigal) é unha organización empresarial galega integrada por máis de 74 empresas que desevolven a súa actividade nas distintas áreas do sector dos áridos: industria, fabricación, tratamento e distribución. En total, as firmas asociadas operan en 75 centros de actividade e xeran arredor de 3.600 postos de traballo, entre empregos directos e indirectos. No exercicio de 2019 os asociados de Arigal sumaron unha cifra de negocio conxunta de 51,2 millóns de euros.

 

Boletín informativo

Súmate aos centos de persoas que reciben o noso boletín informativo Arigal Novas enviándonos un correo electrónico coa túa solicitude ao seguinte enderezo: info@arigal.gal