ERIMSA LANZA A súa CAMPAÑA “A miña SEGURIDADE, TAMÉN A túa RESPONSABILIDADE” PARA REFORZAR O seu COMPROMISO CO OBXECTIVO DE 0 ACCIDENTES

ERIMSA LANZA A súa CAMPAÑA “A miña SEGURIDADE, TAMÉN A túa RESPONSABILIDADE” PARA REFORZAR O seu COMPROMISO CO OBXECTIVO DE 0 ACCIDENTES

A compañía, que suma máis de tres décadas de minería sostible, lanza unha campaña de comunicación para implicar ao seu equipo humano na creación dunha contorna de traballo máis seguro

Ao longo dos seus máis de trinta anos de historia,  Erimsa sempre estivo comprometida co desenvolvemento dunha minería sostible, sendo a seguridade e a saúde do seu traballadores un dos seus piares fundamentais.  A compañía traballa cunha “filosofía de cero accidentes”, o que significa que todos os incidentes no ámbito laboral pódense previr. Consciente de que as melloras non teñen límites, inviste continuamente na formación dos seus empregados, na elaboración de procedementos de traballo e na mellora das súas instalacións para garantir que todos os que, dun modo ou outro, forman parte da empresa finalizan cada día a súa xornada laboral sen incidentes.

O seu traballo preventivo baséase na identificación de riscos laborais, avaliación e eliminación, así como na formación, o compromiso e a comunicación entre todos os membros da compañía. Estas medidas permitiron períodos de máis de 6.000 días consecutivos sen accidentes nalgunha das súas plantas.

Erimsa é consciente de que as organizacións con capacidade para traballar en equipo, de forma que todos preocúpense pola seguridade e a saúde dos seus compañeiros, poden alcanzar o seu obxectivo de cero accidentes. No marco deste compromiso coa seguridade adquirido polos traballadores, a empresa lanza a campaña “A miña seguridade, tamén a túa responsabilidade”, na que,  a través de exemplos cotiáns, anima aos seus empregados a que coiden dos seus compañeiros, intercámbiense consellos e advirtan acerca dos posibles riscos ou accións inseguras detectadas, sempre dentro dun marco de confianza e respecto.“Para todos os que formamos parte de  Erimsa a seguridade e a saúde é a nosa prioridade. Non é aceptable a fabricación dun produto á conta de vidas humanas ou a unha deterioración da saúde. Temos moi  interiorizada a importancia de evitar situacións que poidan supoñer un risco. Os protocolos establecidos son moi estritos, e están moi marcados. Grazas a isto conseguimos manter baixo control os accidentes desde hai moitos anos. Con todo, somos conscientes de que, se queremos ter éxito, é esencial que todos velemos pola seguridade dos nosos compañeiros”, explica o director xeral, José Antonio Valencia.

Para lograr sensibilizar a todos os profesionais relacionados coa súa actividade, no desenvolvemento da campaña  Erimsa utiliza como ferramentas gráficas carteis e adhesivos con imaxes de situacións reais, onde son os propios traballadores os que se avisan dalgún risco detectado e felicítanse por previr un posible incidente. Os carteis acompáñanse de textos breves, sinxelos e contundentes, onde se pide aos compañeiros que velen “pola nosa seguridade xa que a nosa familia espéranos ao finalizar a xornada laboral”.

“A campaña está a ter moi boa acollida. É unha acción máis para continuar avanzando no gran reto que nos seguimos expondo a nivel global: 0 accidentes. Confiamos en que cale a mensaxe e que a prevención se oriente tamén  horizontalmente, entre compañeiros”, sostén José Antonio Valencia.

Erimsa asume como parte da súa responsabilidade empresarial e social proporcionar unha contorna óptima de benestar, seguridade e saúde laboral no desenvolvemento dos diferentes labores que engloba a súa actividade: escavación, extracción,  cribado, carga e transporte, entre outras. Desde 1980, extrae cuarzo de forma sostible nas comunidades autónomas de Galicia e Castela e León. Dispón de catro centros nas provincias da Coruña (Frades), Lugo (Begonte), Pontevedra (Castelo) e Salamanca (Bóveda do  RíoAlmar), nos que trata o cuarzo antes da súa exportación a Noruega e Islandia a través dos portos da Coruña e Avilés. É a 2ª compañía con maior volume de exportacións a granel do porto coruñés e está situada tamén no segundo lugar en canto ao nivel de produción de áridos.Read 293 times

SOBRE ARIGAL

A Asociación Galega de Áridos (Arigal) é unha organización empresarial galega integrada por máis de 74 empresas que desevolven a súa actividade nas distintas áreas do sector dos áridos: industria, fabricación, tratamento e distribución. En total, as firmas asociadas operan en 75 centros de actividade e xeran arredor de 3.600 postos de traballo, entre empregos directos e indirectos. No exercicio de 2019 os asociados de Arigal sumaron unha cifra de negocio conxunta de 51,2 millóns de euros.

 

Boletín informativo

Súmate aos centos de persoas que reciben o noso boletín informativo Arigal Novas enviándonos un correo electrónico coa túa solicitude ao seguinte enderezo: info@arigal.gal