ESTUDO DO IMPACTO DEL COVID-19 NO SECTOR DOS ÁRIDOS - 4ª Enquisa de diagnose

ESTUDO DO IMPACTO DEL COVID-19 NO SECTOR DOS ÁRIDOS - 4ª Enquisa de diagnose

Informe de resultados cuarta da enquisa de evolución do sector dos áridos, a nivel nacional, e a nivel autonómico, que recolle as opinións de 147 empresas, sobre a situación entre o 27 de maio e o 23 de xuño.
 
Os principais resultados son os seguintes: Algo menos representativa que as anteriores (147 respostas, 14 delas de Galicia)
 
 
 
 
A. Saúde: Prosegue a redución da incidencia do COVID-19, no sector
 • A incidencia da COVID-19 entre traballadores segue sendo baixa. (Galicia, cero casos)
 • Pasouse do 8,97% de empresas con algún traballador infectado na primeira enquisa, ao 1,28%, dato lixeiramente superior ao anterior. E pasouse de 0,52% empresas con casos de contaxio entre traballadores naquela enquisa, a 0% no último cuestionario.
 • A porcentaxe das empresas onde os traballadores de risco (segundo o Ministerio de Sanidade) están a poder acudir ao posto de traballo por decisións do Servizo de Prevención, atópase estancado na contorna do 80%.

B. Caída da actividade: lenta melloría, pero con perspectivas negativas

 • A curva de distribución de empresas divídese nun groso cuxa actividade se achega ao 70%-80% de actividade media declarada, (Galicia: 73,29%), mentres que un 12% está por baixo do 20% de actividade.
 • A caída de actividade media é do -28,98%, nas últimas semanas.
 • É preocupante observar que máis de dous meses despois da suspensión de actividades, a actividade dista moito de recuperarse.
 • Espérase que a facturación se reduza un -24,1% de media, (Galicia: -33,46%) cunha progresiva melloría de expectativas case 7 pp, respecto ao período anterior. A caída de vendas para o ano será do -27,9%. A perspectiva mellorou, novamente, case 7 pp.
 • Aínda que a porcentaxe de empresas que estiman que a súa facturación reducirase en 2020 é moi alto, do 91,1%, produciuse unha melloría da opinión de 5 pp, lográndose o mellor dato da serie


C. O nivel de novas ofertas segue moi baixo (4,61/10), pero prosegue a súa lenta melloría, estando no -48,8% por baixo do normal, o que sigo augurando un parón diferido da actividade, se non se adoptan medidas dinamizadoras da construción. A situación require dunha drástica mellora.

D. Viabilidade das empresas: a opinión é algo máis optimista, aínda que negativa

 • A estratexia comercial, os cocientes de liquidez e tesourería e os impagados son as áreas máis afectadas. O cumprimento de contratos é a área con problemas considerados como menos relevantes.
 • En media, as empresas consideran que os seus problemas seguen diminuíndo en importancia, apuntando a unha progresiva (pero lenta) normalización da actividade. Destacan a incerteza, o desabastecemento de EPIs, a paralización de obras e a perda de cualificación crediticia de clientes, como principais problemas.
 • No 43,0% dos casos, as empresas consideran que o persoal diminuirá. (Galicia: 35,71%). Por primeira vez, en catro enquisas, case o 4% das empresas considera que o seu persoal poderá crecer.
 • No 55,7% dos casos, as empresas non ven comprometida a súa viabilidade. O 5,1% si e o 39,2% non o sabe. A opinión é lixeiramente máis optimista e o % de empresas que vían comprometida a súa viabilidade reduciuse á metade.
 • O 78,5% non considera que deba recorrer ao concurso de acredores, o 21,5% non o sabe e o 0% considera que deberá facelo. A porcentaxe de empresas que non o ven claro é aínda moi alto, de case o 20%.
 • O 31% das empresas declara recorrer ao ERTE, repartíndose estas a o 50% entre os de causas económicas e os de forza maior. O 62,2% non recorreu a eles nin o ten previsto. (Galicia: 78,57%)
 • O 39,2% das empresas declara recorrer a créditos ICO, pero mentres que o 87% das que o solicitaron puidérono obter, o 13% víronse rexeitadas. O 60,8% non recorreu a eles. (Galicia: 57,14%)

 

          Descarga o informe

 

 
Read 964 times

SOBRE ARIGAL

A Asociación Galega de Áridos (Arigal) é unha organización empresarial galega integrada por máis de 74 empresas que desevolven a súa actividade nas distintas áreas do sector dos áridos: industria, fabricación, tratamento e distribución. En total, as firmas asociadas operan en 75 centros de actividade e xeran arredor de 3.600 postos de traballo, entre empregos directos e indirectos. No exercicio de 2019 os asociados de Arigal sumaron unha cifra de negocio conxunta de 51,2 millóns de euros.

 

Boletín informativo

Súmate aos centos de persoas que reciben o noso boletín informativo Arigal Novas enviándonos un correo electrónico coa túa solicitude ao seguinte enderezo: info@arigal.gal