ESTUDO DO IMPACTO DO COVID-19 NO SECTOR DOS ÁRIDOS - 2ª Enquisa de diagnose

ESTUDO DO IMPACTO DO COVID-19 NO SECTOR DOS ÁRIDOS - 2ª Enquisa de diagnose

O resumo executivo é o seguinte:
 
- Escasas diferenzas entre CCAA
 
- Saúde: Redución da incidencia do COVID-19, no sector
            - A incidencia da COVID-19 entre traballadores reduciuse, do 8,97% de empresas con algún traballador infectado hai dúas semanas, ao 4,30%. E pasouse de 0,52% empresas con casos de contaxio entre traballadores a 0% no último cuestionario.
            - Tamén se observa un incremento dos traballadores de risco (segundo o Ministerio de Sanidade) que están a poder acudir ao posto de traballo por decisións do Servizo de Prevención, pasando do 36,8% das empresas ao 21,35% na última enquisa.
 
- Caída da actividade: Lixeira melloría conxuntural, limitada a un nivel do 50%, pero con perspectivas negativas
            - Redución da actividade ao 53% (1 er período), 28,5% (2º período) e pequena recuperación ao 45,1% (3 er período). Nos últimos 15 días recuperouse lixeiramente ao 50%. Mantense un retroceso de -3,20% respecto ao primeiro período.
            - A caída de vendas para o ano será do -41,4%. A perspectiva empeorou lixeiramente en -1,5%. ou Para máis do 96,7% de empresas, a facturación decrecerá, cun incremento do 4,2% respecto a a anterior enquisa, o que mostra un empeoramento de expectativas. Espérase que a facturación se reduza un -39,2% a final de ano.
           - Levará a un mínimo histórico de 72 millóns de toneladas, o 15% das vendas de 2008, o que anuncia unha situación moi complicada sectorialmente.
           - O nivel de novas ofertas é moi baixo (2,43/10), o -73% por baixo do normal, o que augura un parón diferido da actividade, se non se adoptan medidas dinamizadoras da construción. A situación segue empeorando progresivamente.
 
- Viabilidade das empresas: a opinión é algo máis optimista, aínda que negativa
          - A estratexia comercial, a incerteza política, os cocientes de liquidez e tesourería, a xestión de persoas, os impagados, a dispoñibilidade de EPIs, a subministración a clientes ou o de provedores, a continuidade do negocio e a comunicación son as áreas máis afectadas. O cumprimento de contratos é o problema considerado como menos relevante.
          - En media, as empresa consideran que os seus problemas reducíronse en importancia nos últimos 15 días. Destacan a incerteza, o desabastecemento de EPIs e a paralización de obras, como principais problemas.
          - No 47,9% dos casos, o persoal diminuirá, cunha mellor perspectiva de 8,7%, respecto ao período anterior.
          - O 40,8% das empresas non ve comprometida a súa viabilidade, o 8,6% si e o 50,5% non o sabe. A opinión é lixeiramente máis optimista.
          - O 64,9% non considera que deba recorrer ao concurso de acredores, o 35,1% non o sabe e o 0% considera que deberá facelo. Igualmente, a perspectiva é algo mellor.
 

Descarga o informe

 

 

 

SOBRE ARIGAL

A Asociación Galega de Áridos (Arigal) é unha organización empresarial galega integrada por máis de 77 empresas que desevolven a súa actividade nas distintas áreas do sector dos áridos: industria, fabricación, tratamento e distribución. En total, as firmas asociadas operan en 75 centros de actividade e xeran arredor de 3.600 postos de traballo, entre empregos directos e indirectos. No exercicio de 2015 os asociados de Arigal sumaron unha cifra de negocio conxunta de 37,5 millóns de euros.