PNDS2021 Premios Nacionais Federación de Áridos Desenvolvemento Sostible en Canteiras e Graveiras

PNDS2021 Premios Nacionais Federación de Áridos Desenvolvemento Sostible en Canteiras e Graveiras

A industria extractiva dos áridos está a realizar un importante esforzo por aplicar os principios e conceptos básicos do desenvolvemento sostible nas súas empresas (explotacións mineiras ao descuberto,plantas de tratamento, etc.)

Os Premios Nacionais FDA de Desenvolvemento Sostible en Canteiras e Graveras da Federación de Áridos, da que ARIGAL é membro, teñen como obxectivo promover unha correcta xestión dos aspectos que integran o desenvolvemento sostible –medio ambiente, social (incluíndo a prevención de riscos laborais) e economía, sen esquecer a conservación da biodiversidade- nas diferentes etapas do proceso de produción de áridos e fomentar, entre as Empresas Membro e Empresas Membro Adherido das Asociacións que integran a FDA, o compromiso coa contorna social e coas xeracións futuras.


Bases da Convocatoria

SOBRE ARIGAL

A Asociación Galega de Áridos (Arigal) é unha organización empresarial galega integrada por máis de 77 empresas que desevolven a súa actividade nas distintas áreas do sector dos áridos: industria, fabricación, tratamento e distribución. En total, as firmas asociadas operan en 75 centros de actividade e xeran arredor de 3.600 postos de traballo, entre empregos directos e indirectos. No exercicio de 2015 os asociados de Arigal sumaron unha cifra de negocio conxunta de 37,5 millóns de euros.