Xornada sobre Avances Tecnolóxicos na Perforación e Voadura de Rocas

Xornada sobre Avances Tecnolóxicos na Perforación e Voadura de Rocas

Nas últimas décadas, aínda que non se produciron descubrimentos espectaculares no campo dos explosivos, non é menos certo que se melloraron todo un conxunto de operacións  conexas mediante diferentes innovacións tecnolóxicas no campo da perforación e das voaduras.

Ditas innovacións supuxeron unha mellora nos deseños das voaduras, a través de técnicas de perforación máis eficientes, do coñecemento da disposición espacial dos  barrenos e, consecuentemente das cargas de explosivo, dunha caracterización previa dos macizos rochosos, dunha máis ampla comprensión do comportamento dos explosivos durante a súa detonación, do maior control e precisión da iniciación das cargas, dun incremento substancial da cantidade de información durante os procesos de rotura da roca e tamén dos resultados finais alcanzados.

Doutra banda, o enfoque  sistémico do conxunto de operacións que implica o arranque de rocas mediante as técnicas de perforación e voadura está a permitir un uso máis racional da enerxía do explosivo, conducindo a uns menores custos de arranque e un maior control das alteracións ambientais.

Nesta xornada non só levará a cabo unha exposición dos devanditos avances tecnolóxicos senón a súa aplicación a casos concretos nos sectores da  minería e obras civís.

Doutra banda, levará a cabo a presentación do Manual de Perforación, Explosivos e Voaduras en  Minería e Obras Públicas.

Esta xornada celebrarase na Escola Superior e Técnica de Enxeñeiros de Minas de León o próximo día 16 de febreiro.

 

 

SOBRE ARIGAL

A Asociación Galega de Áridos (Arigal) é unha organización empresarial galega integrada por máis de 60 empresas que desevolven a súa actividade nas distintas áreas do sector dos áridos: industria, fabricación, tratamento e distribución. En total, as firmas asociadas operan en 70 centros de actividade e xeran arredor de 3.600 postos de traballo, entre empregos directos e indirectos. No exercicio de 2015 os asociados de Arigal sumaron unha cifra de negocio conxunta de 37,5 millóns de euros.

 

Boletín informativo

Súmate aos centos de persoas que reciben o noso boletín informativo Arigal Novas enviándonos un correo electrónico coa túa solicitude ao seguinte enderezo: info@arigal.gal